STENPROFFSEN

Stenproffsen Sweden AB bildades 2012 och ägs och drivs av syskonen Simon och Stephanie. 

Här nedan kommer en presentation av arbeten vi utför.

 

Div. grävarbeten (stora som små)

VA

Hårdgjorda ytor (grusade ytor, förberedande ytor)

Stenläggningar (betong, natursten)

Murar (murade, putsade, betong, natursten)

Husgrunder,garageplattor

Dräneringar --Stenproffsen är certifierade entreprenörer och innehar ISOCERT. Vi är utbildade och kan ISODRÄNS system.

 

 

 

 

Trädgårdsdesign

Skötsel av grönytor

Planteringar (allt från små rabatter till parker)

Trädgårdskonsultation

 

MEDMERA!!

 

Kontakta oss idag med din fråga eller idé så kommer vi hem till er på ett kostnadsfritt hembesök.