STENPROFFSEN

Stenproffsen Sweden AB bildades 2012 och drivs av Simon och Alex

 

 

VI UTFÖR

- Div. grävarbeten (stora som små)

- VA

- Hårdgjorda ytor (grusade ytor, förberedande ytor)

- Stenläggningar (betong, natursten)

- Murar (murade, putsade, betong, natursten)

- Husgrunder,garageplattor

- Dräneringar --Stenproffsen är certifierade entreprenörer och innehar ISOCERT. Vi är utbildade och kan ISODRÄNS system.

 

- Trädgårdsdesign

- Skötsel av grönytor

- Planteringar (allt från små rabatter till parker)

- Trädgårdskonsultation

 

Det finns alltså inga hinder för oss när det gäller dina projekt, kontakta oss nu!

 

Kontakta oss idag med din fråga eller idé så kommer vi hem till er på ett kostnadsfritt hembesök.